Abecadło Adwentu

23.12.2010, 23:00,
Ż
Oczekiwanie jest wyrazem nadziei. Człowiek wierzący powinien dawać świadectwo nadziei. Oczekujemy na przyszłość, nie byle jaką, ale dobrą. O życiu jako oczekiwaniu mówi o. Jakub Kruczek OP.
23.12.2010, 9:30,
U
Adwent i Boże Narodzenie to czas, w którym Pan Bóg stara się nas „rozbroić”. Pokazuje, w jaki sposób umiejętnie postępować z kimś, kim rządzi upór. O uporze mówi o. Michał Paluch OP.
22.12.2010, 17:14,
T
Chrystus triumfuje. Jest Królem okazującym królewski gest nawet w minucie swej śmierci na krzyżu. Daruje Łotrowi Królestwo. Daruje je każdemu z nas. O triumfie Chrystusa mówi o. Tomasz Grabowski OP.
21.12.2010, 12:37,
Ś
Świętość to jest podobieństwo człowieka do Pana Boga. Każdy okres świąteczny próbuje nauczyć nas spojrzenia na świętość z innej strony. O stawaniu się świętym mówi Janusz Pyda OP.
20.12.2010, 17:07,
R
Radość w rozumieniu chrześcijańskim jest wartością nawet wtedy, gdy towarzyszy jej ból i wszystko to, czego radości byśmy w pierwszym odruchu nie przypisali. Słowa św. Pawła "Nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Chrystusowej" to źródło radości dla ludzi wierzących. O radości chrześcijanina mówi o. Mateusz Przanowski.
18.12.2010, 17:00,
P
Paruzja czyli powtórne przyjście Chrystusa przekracza nasze wyobrażenia. Bóg zwija zwój, na którym zapisane są dzieje świata. Najlepsze przygotowanie do tego dnia to stanięcie w prawdzie, ale nie tylko... O paruzji mówi o. Mateusz Przanowski OP.
17.12.2010, 15:59,
P
Post m.in. w praktyce faryzejskiej był przede wszystkim ćwiczeniem charakteru. Bardziej radykalni mówią, że jest formą pokuty. Ale prawda o poście objawiła się w pełni dopiero po przyjściu Chrystusa: post nie jest ani ćwiczeniem, ani pokutą. Post jest włączeniem ciała w przestrzeń modlitwy.
17.12.2010, 15:47,
O
Najsilniejszym bodaj wyrazem adwentowej tęsknoty za Zbawicielem są t. zw. „Wielkie Antyfony”. W nich liturgja tego okresu dochodzi do szczytu swej piękności. Nawet z czysto artystycznego punktu rozpatrywane, są one niezrównanem arcydziełem. Dusze zaś wierzące dojrzą w nich, lub choćby przeczują cały sens Starego Przymierza i bezdenne głębiny Bożej ekonomji zbawienia.
15.12.2010, 12:33,
N
Nieba nikt nigdy nie widział. Wszystko, co o nim wiemy, wiemy dzięki Chrystusowi. Dotykamy nieba, oddając życie, czyli naśladując Pana. Tylko w ten sposób możemy spróbować wyjść poza nasze dziecięce wyobrażenia o niebie. O tym, dlaczego niebo nie jest pracownią komputerową mówi Staszek Nowak OP.
15.12.2010, 11:54,
M
Msza roratnia to pierwsza Msza Święta o wschodzie Słońca odprawiana w okresie Adwentu w dzień powszedni. Jej nazwa wzięła się od pierwszych słów pieśni śpiewanej na wejście, czyli introitu: Rorate caeli desuper – „Spuśćcie rosę niebiosa”.
13.12.2010, 17:20,
Ł
Adwent przypomina o tym, że łaska Boża działa w duszy człowieka poprzez Sakramenty. Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem - Słowo ucieleśniło się, to pierwszy i widzialny znak Bożej łaskawości. O Bożej łasce mówi o. Janusz Pyda OP.
10.12.2010, 17:57,
L
Od ponad dwustu lat na Mazowszu, Podlasiu i Kurpiach (sporadycznie w Lubelskiem) w czasie Adwentu można usłyszeć dźwięk trąb. Etnografowie jeszcze dzisiaj na tych ziemiach odnotowują otrąbywanie (ogłaszanie) adwentu na dawnych drewnianych trąbach pasterskich – ligawkach, zwanych legawami.
10.12.2010, 13:38,
L
Niegdyś Kościół liczył tygodnie Adwentu wstecz, obecny pierwszy był czwartym, a dzień Bożego Narodzenia symbolicznym pierwszym dniem, na który czekano z niecierpliwością. Siedmiu ostatnim dniom towarzyszyło natomiast siedem kolejnych O-antyfon. O ich treści, jak i o innych liturgicznych kontekstach czasu Oczekiwania mówi Tomasz Grabowski OP.
9.12.2010, 14:53,
J
Rzecz zdumiewająca, że Bóg ma imię. Imię Jezus. Jehoszua - JHWH pomocą, zbawieniem. W tym imieniu sam JHWH przychodzi człowiekowi z pomocą. Nic na ziemi nie powinno mieć dla nas większego imienia niż to. O imieniu Jezus mówi w Abecadle Adwentu o. Tomasz Grabowski OP.
9.12.2010, 11:04,
...czyli „Ten, który walczy z Bogiem”. Błogosławiony i uparty, „lud o twardych karkach”. Izrael. Naród pierwszego wybrania – ale nieustającego, bo „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29). Winnica Pana, z której narodziła się „odrośl Dawida”. W niej Jezus dokonał znaku przemiany wina Starego Testamentu w Krew Nowego Przymierza. Dom Dawida – mieszkanie Pana, w którym Mesjasz wybrał łono skromnej izraelskiej dziewczyny na swój pierwszy przybytek.
8.12.2010, 12:21,
H
Mateusz Ewangelista rozpoczyna Ewangelię od rodowodu Chrystusa. Pokazuje w ten sposób, że Jego przyjście ma znaczenie nie tylko dla przyszłości świata, ale i dla partykularnych historii każdego z nas. Podkreśla wagę pamięci o wszystkim tym, co nas ukształtowało, również o tych, którzy pozostawili w nas ranę. O znaczeniu historii mówi o. Tomasz Gałuszka OP.
7.12.2010, 11:37,
Głodówka
Chociaż to definicja autora całkowicie laickiego, ale dużo do myślenia daje ujęcie Terry’ego Pratchetta: „A grzech, młody człowieku, jest wtedy, kiedy traktujesz ludzi jak rzeczy. W tym samego siebie. Na tym polega grzech” (Carpe jugulum). Pewnie to i niekompletne, ale pomyśleć nad tym warto...
6.12.2010, 11:40, Michał Koza
F
Wraz z początkiem Adwentu w kolorystyce liturgicznej następuje zauważalna zmiana. Zieleń okresu zwykłego zastępuje kolor fioletowy, wprowadzając nastrój powagi i refleksji, oraz nadziei na przyjście Zbawiciela i poprzedzając świąteczną radość Narodzenia Pańskiego. Ale skąd właściwie fiolet wziął się w liturgii Adwentu?
3.12.2010, 16:00, Liturgia.pl
F
„Fiat" Maryi jutrzenką Nowego Przymierza (Łk 1, 26-36) W zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowiła początek Starego Przymierza, a wiara Maryi przy zwiastowaniu dała początek Przymierzu Nowemu (RM 14). Gdzie indziej napisze Papież, że Maryja nosi w sobie całkowitą „nowość wiary, tj. początek Nowego Przymierza" (RM 17).
3.12.2010, 14:35, Liturgia.pl
E
Epifania (gr. epifaneia – manifestacja) to ukazanie się, zjawienie, przebłysk tamtego świata w tym świecie, ingerencja osobowego Boga w historii. Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana jest potocznie świętem Trzech Króli. W powojennej Polsce była dniem wolnym od pracy. 6 stycznia 2011 roku będzie takim ponownie, od czasu zniesienia go w roku 1960.

Ostatnio najpopularniejsze

Organizatorzy
W dniach 4-11 sierpnia 2016 w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędzie się III edycja warsztatów liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi. Są to największe takie warsztaty w Europie Środkowej. Obecnie trwają zapisy uczestników.
Jutro Niedziela
Każdego roku liturgicznego (A, B, C) w niedzielę Przenajświętszej Trójcy słuchamy innych czytań, które jednak zawsze, gdy spojrzymy na nie razem, przedstawiają nam całość objawienia Trójcy.
Blog „Zasypywanie przepaści”
Drugi element euchologii, który należy ze sobą porównać to formularze Mszy własnych o świętych (Sanctorale). W dalszej części używam skrótów: Tin – Sakramentarz tyniecki MReg – Missale Regulae (kopia papieskiego mszału z XIII w.)
«  

maj

  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Lubiane na Facebooku