Wspomóż Liturgia.pl

Dzisiejsze czytania

Dzisiejsza liturgia

Chlubą człowieka jest Bóg, ale odbiorcą działania Bożego, całej Jego mądrości i mocy, jest człowiek. I tak jak lekarz daje się poznać swoim działaniem na chorego, tak też i Bóg objawia się ludziom. Dlatego św. Paweł mówi: „Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. Paweł powiedział to o człowieku, który okazał się nieposłuszny Bogu, i została mu odebrana nieśmiertelność. Ale ten sam człowiek dostąpił miłosierdzia i przez Syna Bożego, i dzięki Niemu otrzymał przybrane synostwo (z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom, z dzisiejszej Godziny czytań). (opr. Liturgia.pl)

Ostatnio najpopularniejsze

Blog „19te piętro”
Pod koniec listopada został udostępniony bardzo ciekawy i mądry dokument "Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach", przyjęte na 366. Zebraniu Plenarnym KEP. Zwracam uwagę na trzy punkty.
Modlitwa wiernych
Propozycja modlitwy wiernych na 3 niedzielę Adwentu roku B, 14.12.2014.
Modlitwa wiernych
Propozycja modlitwy wiernych na 2 niedzielę Adwentu roku B, 7.12.2014.