Propozycje doboru pieśni na V niedzielę zwykłą roku B

Redakcja

Propozycje pieśni
10.02.2009

Wejście: Duch Pański nade mną (muz. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Słowa z Księgi proroka Izajasza, które posłużyły za tekst tej pieśni są też Dobrą Nowiną o tym, że Pan Bóg działa w naszym życiu. I choć samo stwierdzenie może wydawać się banalne, bo słyszeliśmy je już nie raz, to moc, którą ta Nowina niesie ze sobą, banalna bynajmniej nie jest. „Będziesz jak zroszony ogród i jako źródło wody co się nie wyczerpie…”- śpiewamy w jednej ze zwrotek.

Przygotowanie darów: Asperges me (muz. M. Kłos, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Oparty na słowach psalmu 51, śpiew ten jest wołaniem o uzdrowienie, ale też wyraża naszą wiarę w Boga, który ma moc sprawić, że obmyci przez Niego, staniemy się bielsi nad śnieg.

Komunia: Dajesz Jezu ciało swe (Niepojęta Trójco, str. 168)
„Łamiemy ten chleb i błogosławimy Kielich zbawienia, bo Twoja Krew, o Chryste, jest dla nas źródłem życia. [...] Kto spożywa to Ciało i pije z tego Kielicha, ten przebywa w Bogu, a Bóg w nim.”

Uwielbienie: W Tobie jest światło (muz. A. Kaszowski, opr. P.Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Często cierpienie, którego doświadczamy wydaje się nam nie do zniesienia. Doskonale odnajdujemy się w słowach Hioba „noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei” (z pierwszego czytania). Ciało i Krew Pana, które przed chwilą przyjęliśmy, pozwalają nam zobaczyć w Bogu światło, które każdy mrok rozjaśni…

Zakończenie: Głoś imię Pana (Niepojęta Trójco, str. 153)
Święty Paweł w Liście do Koryntian, którego fragment usłyszeliśmy w drugim czytaniu pisze: „biada mi gdyby nie głosił Ewangelii”, w psalmie śpiewaliśmy, że Bóg leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. Dlatego na koniec pieśń o tym, że nasz Pan jest Królem wszechmocy i chwały, w każdym cierpieniu jest naszym Życiem i Światłem.

Monika Różańska

Lub:

Wejście: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójca, str. 150)
W dzisiejszej Ewangelii, po raz kolejny, słyszymy jak Jezus uzdrawia, wyrzuca złe duchy, czyni dla swojego ludu cuda. Jest dla nas miłosierny i łaskawy. Leczy nasze choroby i jest z nami, gdy jest nam ciężko. Dlatego proponuje, aby wykonać na wejście trzy pierwsze zwrotki tego śpiewu. Uważam, że doskonale oddają to, o czym słyszymy w Ewangelii.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, str. 165)
Śpiew ten bezpośrednio nawiązuje do antyfony na wejście, która jest przeznaczona na ten dzień: „Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem.”

Przygotowanie darów: Boże mocny, Boże cudów (Siedlecki)
Jezus wie czego nam potrzeba. On „widzi serca drganie i najskrytsze myśli zna”. Jest Bogiem mocnym, Bogiem czułym na prośby swojego ludu. Dlatego módlmy się tym śpiewem, aby Pan wysłuchał naszego wołania.

U Ciebie Boże (Niepojęta Trójco, str. 151)
Tylko w Bogu nasza moc i siła. W Jego obecności i pod Jego piórami zechciejmy się schronić.

Pójdź do Jezusa (Siedlecki)
Jezus jest Lekarzem naszych dusz i ciał. Ma moc uzdrawiania. Błagajmy Go, aby i nas uzdrowił, aby dotknął nas i uleczył to co chore, zranione, aby dał Nadzieje, że z Jego pomocą zwyciężymy przeciwności tego świata.

Komunia: Pan wieczernik przygotował (Siedlecki)
Pan zaprasza do siebie wszystkich chorych, ułomnych, porzuconych. On przygotowuje dla nas ucztę z najlepszych mięs, z najwyborniejszych win. Tą ucztą jest Komunia Święta w której, Jezus uzdrawia, leczy, zaspokaja nasz głód i napełnia dobrem.

Jezusa ukrytego (Siedlecki)
W drugiej zwrotce tego śpiewu słyszymy słowa: „On wie co udręczenie, On zna co smutku łzy. Powiem Mu swe cierpienie bo serce z bólu drży.” Pozwólmy Jezusowi działać w naszym życiu, chciejmy aby On osuszał nasze łzy i przewiązywał nasze rany.

Uwielbienie: Będę śpiewał Tobie (Niepojęta Trójco, str. 274)
Tylko Bóg jest nasza Mocą. Poza Nim nie ma dla nas innego ratunku. Dlatego wołajmy: „Ty Panie jesteś mą Nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę.”

Confitemini Domino (Niepojęta Trójco, str. 273)
„Dziękujcie Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.” Niech będzie Bóg uwielbiony za wszystko, co uczynił w naszym życiu.

Dzięki, o Panie składamy dzięki (Exsultate Deo)
Tak mało w naszym życiu dziękczynienia. Jezus każdego dnia uzdrawia nas, sprawia cuda w naszym życiu, tylko my nie zawsze to dostrzegamy. Dlatego wspólnie dziękujmy Panu za Jego miłość, za Jego obecność, za przywrócone życie.

Wyjście: Kto się w opiekę (Siedlecki)
Oddajmy Panu swoje życie. Zaufajmy Mu, a On sam będzie działał.

Pan ma wielką moc (Niepojęta Trójco, str. 290)
Chrystus jest Panem życia i śmierci. Oddając Jezusowi swoje życie jesteśmy pewni, że będzie walczył z nami, po naszej stronie, że objawi swoją Moc. W Nim całą nasza siła, Alleluja. 

Rafał MaciejewskiArchiwum serii „Propozycje pieśniJeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach w tym dziale, wystarczy, że zostawisz nam swoje imię i maila:

    

Uwaga: subskrypcja wymaga potwierdzenia (na podany adres od razu wysyłamy maila z linkiem). Z subskrypcji można w każdej chwili zrezygnować.

Możesz też śledzić nowe wpisy poprzez RSS i/lub Twittera.


Skomentuj

Ostatnio najpopularniejsze

Organizatorzy
W dniach 4-11 sierpnia 2016 w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędzie się III edycja warsztatów liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi. Są to największe takie warsztaty w Europie Środkowej. Obecnie trwają zapisy uczestników.
Jutro Niedziela
Każdego roku liturgicznego (A, B, C) w niedzielę Przenajświętszej Trójcy słuchamy innych czytań, które jednak zawsze, gdy spojrzymy na nie razem, przedstawiają nam całość objawienia Trójcy.
Blog „Zasypywanie przepaści”
Drugi element euchologii, który należy ze sobą porównać to formularze Mszy własnych o świętych (Sanctorale). W dalszej części używam skrótów: Tin – Sakramentarz tyniecki MReg – Missale Regulae (kopia papieskiego mszału z XIII w.)
«  

maj

  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Lubiane na Facebooku