zDOLni – trzeci odcinek o Kościele w Ameryce i teologii z Julie Bellefeuille

W trzecim odcinku naszych rozmów o. Łukasz „przekracza Atlantyk”. Dowiedzieliśmy się już skąd wzięła się dominikańska muzyka liturgiczna i jak formuje ona kolejne pokolenia Polaków, ale czy wiedzieliście, że przez ostatnie kilkanaście lat utwory z „Niepojętej Trójcy” tłumaczone przez braci dominikanów na język angielski wzbogacają modlitwę liturgiczną wspólnot w Ameryce?

Śpiew Ewangelii – Wniebowstąpienie Pańskie (rok A)

Nie wystarcza, żeby w czasie liturgii Słowo Boże było przeczytane, ma być ono uroczyście głoszone, czyli proklamowane. Pismo Święte ma nie tylko karmić słuchających, uczyć, umacniać, wzywać do nawrócenia, ale także być oznajmianiem prawdy Bożej wobec Boga, świętych i aniołów.