Pierwsza antyfona na obrzęd obmycia nóg po polsku

W tym i kolejnych wpisach chcemy umożliwić porównanie źródeł, które są podstawą polskiej wersji antyfon na obrzęd Mandatum, a zarazem zaproponować sposób ich wykonania. Zestawiamy zapis z Liber Usualis, transkrypcję wersji dominikańskiej, polski tekst antyfon z mszału oraz propozycję polskiej wersji bazującą na wszystkich powyższych.

Jak przeżyć Wielki Post w rodzinie?

Okres Wielkiego Postu ma zasadniczo jedno zadanie, polegające na przygotowaniu nas do przeżywania świąt Wielkiej Nocy. Czynimy to różne sposoby: uczestnicząc w rekolekcjach, przygotowując się do spowiedzi, biorąc udział w nabożeństwach wielkopostnych.