Niedziela Gaudete

III niedzielę Adwentu zwykliśmy nazywać niedzielą Gaudete, czyli niedzielą radości. Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko i Kościół w wielkiej radości celebruje ten dzień w sposób szczególny.

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił! Bracia dominikanie rozważają O-Antyfony

Otrzymaliśmy obietnicę, że Mesjasz przyjdzie. Chrześcijańskie wołanie o Jego przyjście nie ma nic wspólnego z rozpaczą, bo wiemy, jak bardzo nasza tęsknota związana jest z nadzieją. Właściwie, nasze pragnienie jest podtrzymywane przez nadzieję, którą dał nam sam Pan Bóg.