O Radix – antyfona na 19 grudnia

Wyznajemy, że Bóg stworzył wszystko z niczego. Niczego nie potrzebował, by nas powołać. On jest naszym początkiem, naszym źródłem. W Nim też jest nasza miara, nasz wzór i pełnia. Słowo nas stworzyło, a stawszy się Ciałem, objawiła nasze spełnienie.

O Sapientia – antyfona na 18 grudnia

Izrael wzywa Wszechwładnego Boga. Woła o pomoc jak naród, który wzywa swojego króla, by ten przybył i obronił go przed wrogiem, który staje u granic państwa. Prawdziwym królem Izraela był sam Bóg Jahwe, którego imienia nie wolno było wymawiać.