Jak przeżyć Chrzest Święty swojego dziecka? Świadectwo rodzica

Chrzest jest dla mnie niezwykłym sakramentem. Jak mówi święty Paweł Apostoł, przez chrzest zostałam zanurzona w śmierci Jezusa Chrystusa, by otrzymać odpuszczenie grzechów. Jako rodzice to my przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za rozwój duchowy naszych dzieci – to wielka łaska, ale także obowiązek.

Ordinarium Missae – Gregoriańskie części stałe Mszy św. – część 4

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wybranych utworów ze śpiewników Niepojęta Trójco. Tym razem są to gregoriańskie części stałe w wariantach dominikańskich w wykonaniu Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis pod dyr. Sławomira Witkowskiego.