Medytacja do modlitw mszalnych: III Niedziela Adwentu

Kontynuujemy medytacje, inspirowane modlitwami stanowiącymi formularz mszalny poszczególnych niedziel, dzisiaj czas na oracje III Niedzieli Adwentu.

Antyfony „O” – O Sapientia (17 grudnia)

Najsilniejszym bodaj wyrazem adwentowej tęsknoty za Zbawicielem są tzw. „Wielkie Antyfony”. W nich liturgja tego okresu dochodzi do szczytu swej piękności. Nawet z czysto artystycznego punktu rozpatrywane, są one niezrównanem arcydziełem. Dusze zaś wierzące dojrzą w nich, lub choćby przeczują cały sens Starego Przymierza i bezdenne głębiny Bożej ekonomji zbawienia.