Nagrania głosów do pieśni do Ducha Świętego

Uroczystość Zesłana Ducha Świętego, nazywana też Zielonymi Świątkami, kończy okres Pięćdziesiątnicy. Jako że jest to ważny dzień w życiu Kościoła, warto zadbać o stronę muzyczną liturgii. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami głosów do 14 wybranych śpiewów na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, które pomogą lepiej przygotować się chórom i scholom do tego wydarzenia.

Liturgia i edukacja (część 10): Rozwój kultury liturgicznej

Liturgia ma związek z kulturą - ze sposobem, w jaki żyjemy w świecie. Kultura liturgiczna to taka kultura, w której ​​liturgia „informuje”, co to znaczy być człowiekiem w kontekście szkoły, rodziny i parafii.