05.05.2011, O Mszy świętej, która swoje przedłużenie powinna mieć w życiu

Jest takie powiedzienie przypisywane papieżowi św. Piusowi X: "Macie Mszę sprawować nie tylko w czasie Mszy". A zatem chodzi o to, aby nie tylko świadomie i poprawnie sprawować święte czynności, ale także by one były dla nas inspiracją do codziennego życia. Rozesłanie: "Idźcie w pokoju Chrystusa" nieczego nie kończy, lecz rozpoczyna... życie, które jest nadal liturgią: czynem Kościoła, który zakłada dialogiczną relację człowieka do Boga oraz miłością względem drugich realizowaną na sposób Chrystusowy.

Jest takie powiedzienie przypisywane papieżowi św. Piusowi X: "Macie Mszę sprawować nie tylko w czasie Mszy". A zatem chodzi o to, aby nie tylko świadomie i poprawnie sprawować święte czynności, ale także by one były dla nas inspiracją do codziennego życia. Rozesłanie: "Idźcie w pokoju Chrystusa" nieczego nie kończy, lecz rozpoczyna… życie, które jest nadal liturgią: czynem Kościoła, który zakłada dialogiczną relację człowieka do Boga oraz miłością względem drugich realizowaną na sposób Chrystusowy.

Jak jest z wypełnianiem tego postulatu, ale nie u naszych bliźnich (bo łatwo oskarżać innych), lecz u nas samych?


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Marcin Kołodziej

Ks. Marcin Kołodziej na Liturgia.pl

Urodzony 24 lipca 1981 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Magisterium z teologii w zakresie liturgiki zdobył w 2005 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2009 roku obronił licencjat, a w 2012 roku doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicznego. Specjalizuje się w prawie liturgicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Należy do Rady kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej oraz jest sekretarzem Komisji ds. liturgii Archidiecezji Wrocławskiej.