07.02.2011, O Mszy świętej

Bardzo często, przy różnych okazjach, ludzie mówią, że nie uczęszczają na niedzielną Mszę świętą. Nie czują potrzeby, itd. Wynika to pewnie z niezrozumienia liturgii.

Męczennicy przyłapani w Domus Ecclesiae na modlitwie w IV wieku w Północnej Afryce, na terenach dzisiejszej Tunezji, wyznali, że bez niedzielnego świętowania, bez Eucharystii, bez tego, co należy do Pana - nie mogą żyć.

Bardzo często, przy różnych okazjach, ludzie mówią, że nie uczęszczają na niedzielną Mszę świętą. Nie czują potrzeby, itd. Wynika to pewnie z niezrozumienia liturgii.

Męczennicy przyłapani w Domus Ecclesiae na modlitwie w IV wieku w Północnej Afryce, na terenach dzisiejszej Tunezji, wyznali, że bez niedzielnego świętowania, bez Eucharystii, bez tego, co należy do Pana – nie mogą żyć.

Jan Paweł II w Ecclesia de Eucharistia napisał: "Zaiste, Eucharystia jest bramą nieba, ktora otwiera się na ziemi. Jest promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii i rzuca światlo na drogi naszego życia" (EE 19).

A może do tego jeszcze trochę teologii prawosławnej, która wskazuje na anabatyczny (unoszący) charakter liturgii. Podczas Mszy świetej jesteśmy niejako uniesieni do nieba i tam z Kościołem zbawionych celebrujemy liturgię. Dlatego zapewne te chóry anielskie w teksach liturgicznych, modlitwa za zmarłych. I bardziej rozumie się przy tej okazji tajemnicę świetych obcowania.

No i List do Hebrajczyków też o Mszy świętej: "Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, ktorzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu  – Jezusa, do pokropienia krwią, ktora przemawia mocniej, niź krew Abla" (Hbr 12, 22-24).

Eucharystia to niebo na ziemi. Jak więc chrześcijanin – wierny Chrystusowi, należący do Chrystusa, pragnący nieba – nie ma potrzeby uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej?


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Marcin Kołodziej

Ks. Marcin Kołodziej na Liturgia.pl

Urodzony 24 lipca 1981 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Magisterium z teologii w zakresie liturgiki zdobył w 2005 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2009 roku obronił licencjat, a w 2012 roku doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicznego. Specjalizuje się w prawie liturgicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Należy do Rady kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej oraz jest sekretarzem Komisji ds. liturgii Archidiecezji Wrocławskiej.