1. Prefacja na rocznicę poświęcenia kościoła

Notatki nt. pochodzenia 1. Prefacji na rocznicę poświęcenia kościoła w Mszale Pawła VI. Prefację tę odmawia się w kościele w którym obchodzi się rocznicę. Prefację tę odmawia się także w Mszy obrzędowej na poświęcenie kościoła.

Oficjalny polski przekład: „Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, w którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znak i łaskę jedności z Tobą. W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako Mistyczne Ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem”.

Oryginał łaciński: „Quia in domo visibili quam nobis exstruere concessisti, ubi familiae in hoc loco ad te peregrinanti favere non desinis, mysterium tuae nobiscum communionis mire figuras et operaris: hic enim tibi templum illud quod nos sumus aedificas, et Ecclesiam per orbem diffusam in dominici compagem corporis facis augeri, in pacis visione complendam, caelesti civitate Ierusalem”.

Pochodzenie: To całkowicie nowa kompozycja, dokonana w ranach posoborowej reformy liturgii. Jej kontekst stanowią teksty Pawłowe o świątyni (np. 1 Kor 3, 17; 6, 19; 2 Kor 6, 16; Ef 2, 19-22) oraz z Apokalipsy o niebieskim Jeruzalem (Ap 21, 2-3. 10). Johnson i Ward wskazali także jako możliwe źródło inspiracji jedną z mów św. Leona Wielkiego (Mowa 19, 4), ale jestem sceptyczny, nie dostrzegam tu pokrewieństwa.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....