1. Prefacja o świętych

Notatki nt. pochodzenia 1. Prefacji o świętych w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „W zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia,  aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący wieniec chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Oryginał łaciński: „Qui in Sanctorum concilio celebraris, et eorum coronando merita tua dona coronas. Qui nobis eorum conversatione largiris exemplum, et communione consortium, et intercessione subsidium; ut, tantis testibus confirmati, ad propositum certamen curramus invicti et immarcescibilem cum eis coronam gloriae consequamur, per Christum Dominum nostrum”.

Pochodzenie: Jest to nieco zmieniona wersja prefacji o świętych z Mszału paryskiego z 1738 r. Mszał paryski należy do grupy tzw. neogallikańskich mszałów francuskich epoki potrydenckiej, gdy część diecezji francuskich ignorowała nakaz wprowadzenia Mszału Piusa V. Oczywiście nie były to jakieś mszały heretyckie, jak najbardziej mieściły się one w ramach rytu rzymskiego, natomiast zawierały pewne własne partykularyzmy. Nie mam żadnych narzędzi, żeby stwierdzić, czy ta prefacja o świętych opiera się na jakiejś starszej tradycji, czy też może została skomponowana przez francuskich liturgistów w XVIII w. Tyle mogę stwierdzić, że prefacji tej nie było w czołowych sakramentarzach rzymskich, rzymsko-frankijskich, ambrozjańskich czy galijskich I tysiąclecia.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....