11. Lekcja religii: „I zmartwychwstał dnia trzeciego” (fragm.)

Podczas jedenastej Lekcji religii dla dorosłych o. Grzegorz Chrzanowski OP zatrzymał się na temacie zmartwychwstania, o którym mówi Credo. W swoich rozważaniach oparł się o teksty Nowego Testamentu i Tradycji.

O. Chrzanowski odwoływał się także wielokrotnie do wypowiedzi XX-wiecznego belgijskiego teologa, Adolphe Gesché.

http://www.youtube.com/watch?v=yDX9TDME2q8|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12698_wideo.jpg
Pobierz dźwięk jako plik mp3
Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także