2. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 2. Prefacji na niedziele per annum. Tak przy okazji, jedno sentymentalne wspomnienie z dawnych czasów. Jak miałem 8 lat, dostałem swoją pierwszą książeczkę do nabożeństwa, z obrzędami Mszy świętej. Bardzo mnie wtedy zafascynowała mnogość prefacji i właśnie 2. Prefacja na niedziele per annum stała się wtedy z jakiegoś powodu moją ulubioną.

Tak przy okazji wpisu powróciło to  wspomnienie.

Oficjalny polski przekład: „On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie”.

Oryginał łaciński: „Qui, humanis miseratus erroribus, de Virgine nasci dignatus est. Qui, crucem passus, a perpetua morte nos liberavit et, a mortuis resurgens, vitam nobis donavit aeternam”.

Pochodzenie: Jest to nieznacznie zmodyfikowana wersja dawnej prefacji II niedzieli „post clausum Paschae” (dosł. po zamknięciu Wielkanocy, czyli po oktawie) w Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r.) – GeV 549. II niedziela „post clausum Paschae” może oznaczać III lub IV niedzielę wielkanocną – jest to związane z kwestią dnia zakończenia oktawy Wielkanocy, o czym pisałem tutaj oraz tutaj, przy okazji wpisów o kolektach wielkanocnych.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....