2. Prefacja o Apostołach

Notatki nt. pochodzenia 2. Prefacji o Apostołach w Mszale Pawła VI, która obowiązuje w dzisiejsze święto św. Marka Ewangelisty.

Oficjalny polski przekład: „Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu”.

Oryginał łaciński: „Quoniam Ecclesiam tuam in apostolicis tribuisti consistere fundamentis, ut signum sanctitatis tuae in terris maneret ipsa perpetuum, et caelestia praeberet cunctis hominibus documenta”.

Pochodzenie: Kompozycja nowa, dokonana podczas posoborowej reformy liturgii. Pierwsza fraza („Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów”) zaczerpnięta z prefacji o św. Andrzeju Apostole w Sakramentarzu leoniańskim (= Sakramentarz z Werony, ok. 560/590 r.) Ve 1221. Reszta prefacji dopisana współcześnie


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....