2. Prefacja o Duchu Świętym

Notatki nt. pochodzenia 2. Prefacji o Duchu Świętym w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów  i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Oryginał łaciński: „Qui singulis quibusque temporibus aptanda dispensas, mirisque modis Ecclesiae tuae gubernacula moderaris. Virtute enim Spiritus Sancti ita eam adiuvare non desinis, ut subdito tibi semper affectu nec in tribulatione supplicare deficiat, nec inter gaudia gratias referre desistat, per Christum Dominum nostrum”.

Pochodzenie: Jest to nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii, natomiast do jej skomponowania posłużyły niektóre źródła:

– fraza „singulis quibusque temporibus aptanda dispensas” jest wzięta z modlitwy z obrzędu święceń diakonów w Pontificale Romanum, obecnej w tradycji rzymskiej od Sakramentarza z Werony (tzw. leoniańskiego, ok. 560/590 r. – Ve 951);

– frazy „mirisque modis Ecclesiae tuae gubernacula moderaris”, „subdito tibi semper affectu nec in tribulatione supplicare deficiat, nec inter gaudia gratias referre desistat” pochodzą z jednej z prefacji z Sakramentarza z Werony (Ve 651; w opinii Antoine Chavasse’a formularz z tą prefacją jest autorstwa papieża Wigiliusza i został zastosowany 7 III 538 r., w III niedzielę Wielkiego Postu);

– fraza „Ecclesiae… adiuvare non desinis” również pochodzi z jednej z prefacji z Sakramentarza z Werony (Ve 536; również ta prefacja jest przypisana Wigiliuszowi, z datą zastosowania 11 X 537 r.).


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....