2. Prefacja o Najświętszej Eucharystii

Notatki nt. pochodzenia 2. Prefacji o Najświętszej Eucharystii, która może być zastosowana w dzisiejszą uroczystość. Można zastosować także 1. Prefację o Najświętszej Eucharystii, która już została opisana w Wielki Czwartek, czyli tutaj.

Oficjalny polski przekład: „On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, dlatego spożywając z Apostołami ostatnią wieczerzę oddał się jako Baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. W tym wielkim Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. Przystępujemy do Uczty sakramentalnej, abyśmy przeniknięci Twoją łaską  stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru”.

Oryginał łaciński: „Qui cum Apostolis suis in novissima cena convescens, salutiferam crucis memoriam prosecuturus in saecula, Agnum sine macula se tibi obtulit, perfectae laudis munus acceptum. Quo venerabili mysterio fideles tuos alendo sanctificas, ut humanum genus, quod continet unus orbis, una fides illuminet, caritas una coniungat. Ad mensam igitur accedimus tam mirabilis sacramenti, ut, gratiae tuae suavitate perfusi, ad caelestis formae imaginem transeamus”.

Pochodzenie: To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. W niektórych frazach można wychwycić nawiązania do tekstów biblijnych lub do źródeł liturgicznych:

– „in novissima cena convescens” – „neogallikański” Mszał paryski (1738 r.) – prefacja Mszy Wieczerzy Pańskiej;

– „Agnum sine macula” – Wj 12, 51 P 1, 19);

– „una fides illuminet, caritas una coniungat” – zob. Ef 4, 5Ga 5, 6;

– „ad caelestis formae imaginem transeamus” – zob. 1 Kor 15, 47-49.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....