2. Prefacja o Świętych

Notatki nt. pochodzenia 2. Prefacji o świętych w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład Świętych nas pobudza a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia”.

Oryginał łaciński: „Tu enim Sanctorum tuorum confessione mirabili Ecclesiam tuam nova semper virtute fecundas, nobisque certissima praebes tuae dilectionis indicia. Sed etiam, ad mysteria salutis implenda, et ipsorum insigni incitamur exemplo et pia intercessione perpetuo commendamur”.

Pochodzenie: To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii, nie widać też jakiegoś jednego konkretnego źródła inspiracji.

Pojedyncze frazy zostały zaczerpnięte z dawnych źródeł: „sanctorum tuorum confessione” z prefacji Mszy o męczennikach w Sakramentarzu z Werony (tzw. leoniański, ok. 560/590 r.) – Ve 81, a „Ecclesiam tuam… fecundas” z modlitwy powszechnej Wielkiego Piątku (intencja za katechumenów) w Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r.) – GeV 409Sakramentarzu gregoriańskim (pierwsza redakcja ok. 625/638 r.) – GrH 347.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....