2. Prefacja o męczennikach

W dzień św. Ignacego czas na notatki nt. pochodzenia 2. Prefacji o męczennikach w Mszale Pawła VI. Nie ma jej w obecnym Mszale w języku polskim, gdyż włączono ją dopiero do editio typica tertia z 2002/2008 r.

Tekst łaciński: „Quoniam tu magnificaris in tuorum laude Sanctorum, et quidquid ad eorum pertinet passionem, tuae sunt opera miranda potentiae: qui huius fidei tribuis clementer ardorem, qui suggeris perseverantiae firmitatem, qui largiris in agone victoriam, per Christum Dominum nostrum”.

Roboczy przekład: „Ty bowiem jesteś uwielbiony w chwale Twoich świętych i cokolwiek odnosi się do ich męczeństwa, jest podziwu godnym dziełem Twojej mocy. Ty łaskawie udzielasz wierze żarliwości, Ty dodajesz mocy w przeciwnościach, Ty udzielasz zwycięstwa w męczeństwie, przez Chrystusa Pana naszego”.

Pochodzenie: Prefacja, z bardzo drobnymi zmianami, została wzięta z Sakramentarza z Werony (tzw. leoniańskiego, ok. 560/590 r.) – Ve 1168, gdzie jest ona prefacją drugiego formularza na święto Czterech Koronatów. Jedyne modyfikacje w tekście to skasowanie „praetiosam” przed „pertinet passionem” i zastąpienie „tollerantiae” przez „perseverantiae”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....