2. Prefacja o zmarłych

W bliskości Dnia Zadusznego zamieszczam notatki o kolejnych prefacjach o zmarłych w Mszale Pawła VI. Dziś o 2. Prefacji o zmarłych.

Oficjalny przekład polski: „On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki”.

W bliskości Dnia Zadusznego zamieszczam notatki o kolejnych prefacjach o zmarłych w Mszale Pawła VI. Dziś o 2. Prefacji o zmarłych.

Oficjalny przekład polski: „On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki”.

Oryginał łaciński: „Ipse enim mortem unus accepit, ne omnes nos moreremur; immo unus mori dignatus est, ut omnes tibi perpetuo viveremus”.

Pochodzenie: Zasadniczo jest to nowa prefacja, natomiast ułożono ją na podstawie fragmentu dawnej prefacji ambrozjańskiej – prefacji Mszy za neofitów w czwartek w Oktawie Wielkanocy w Sakramentarzu z Bergamo (IX w.) – Berg 609. Do ułożenia aktualnej 2. Prefacji o zmarłych posłużyła druga połowa tekstu ambrozjańskiego:

„Unus mori voluit ne omnes moreremur. Unus mori dignatus est, ut omnes nos perpetuo viveremus”.

czyli :

„Jeden zechciał umrzeć, abyśmy wszyscy nie umarli. Jeden zechciał umrzeć, abyśmy my wszyscy żyli na wieki”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....