2. prefacja zwykła

Notatki nt. pochodzenia 2. prefacji zwykłej z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu,  przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Oryginał łaciński: „Qui bonitate hominem condidisti, ac iustitia damnatum misericordia redemisti: per Christum Dominum nostrum”.

Pochodzenie: Jest to prefacja nowa, skomponowana w ramach posoborowej reformy liturgii, natomiast do jej ułożenia wykorzystano początkowy fragment prefacji czwartku III tygodnia Wielkiego Postu w Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) – Sp 1572.

Odnośny fragment prefacji z Suplementu brzmi tak:

„Cuius bonitas hominem condidit, iustitia damnavit, misericordia redemit”. – “Którego dobroć  stworzyła człowieka, sprawiedliwość potępiła, miłosierdzie odkupiło”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....