20.03.2011, O szatach liturgicznych

II Niedziela Przygotowania Paschalnego i scena Przemienienia Jezusa z Jego lśniącymi szatami w dzisiejszej Ewangelii przypomniała mi kilka sytuacji, gdy byłem świadkiem lekceważącego podejścia do używania odpowiednich szat liturgicznych. Pewnie trochę, a może bardziej niż trochę, narażę się ojcom zakonnym, którzy noszą białe habity, ale zapewne nie wszystkim. Bo właśnie byłem świadkiem, jak jeden z takich ojców zamiast ubrać albę i stułę do Eucharystii, na habit założył jedynie stułę i był gotowy do sprawowania Mszy świętej.

II Niedziela Przygotowania Paschalnego i scena Przemienienia Jezusa z Jego lśniącymi szatami w dzisiejszej Ewangelii przypomniała mi kilka sytuacji, gdy byłem świadkiem lekceważącego podejścia do używania odpowiednich szat liturgicznych. Pewnie trochę, a może bardziej niż trochę, narażę się ojcom zakonnym, którzy noszą białe habity, ale zapewne nie wszystkim. Bo właśnie byłem świadkiem, jak jeden z takich ojców zamiast ubrać albę i stułę do Eucharystii, na habit założył jedynie stułę i był gotowy do sprawowania Mszy świętej. Niestety – wedle przepisów – nie był gotowy. Odpowiednie szaty liturgiczne mówią bowiem o funkcji, jaką spełniamy w liturgii. I ważne jest, aby o tym pamiętać.

Aby wzmocnić mój głos przytoczę Jana Pawła II, który w Liście do kapłanów z 1980 roku tak napisał o księżach sprawujących w obozach koncentracyjnych Mszę świętą bez ołtarza i szat liturgicznych: "Jeśli jednak w tych warunkach było to dowodem heroizmu i musiało budzić najgłębsze zaufanie, to w warunkach normalnych nieliczenie się z przepisami liturgicznymi musi być odbierane jako brak poszanowania dla Eucharystii – podyktowany może indywidualizmem, a może bezkrytycznym stosunkiem do lansowanych opinii, a może nawet jakimś brakiem ducha wiary".

A przecież szaty kapłana są ważne, bo występuje in persona Christi Capitis.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Marcin Kołodziej

Ks. Marcin Kołodziej na Liturgia.pl

Urodzony 24 lipca 1981 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Magisterium z teologii w zakresie liturgiki zdobył w 2005 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2009 roku obronił licencjat, a w 2012 roku doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicznego. Specjalizuje się w prawie liturgicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Należy do Rady kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej oraz jest sekretarzem Komisji ds. liturgii Archidiecezji Wrocławskiej.