Katechumenat: sobota w oktawie

Przedostatni dzień oktawy. Pod tekstem formularza mszalnego po raz trzeci (i ostatni) zamieszczam komentarze nt. Komunii eucharystycznej neofitów.

Przy okazji, chciałem zwrócić uwagę na teologiczną ciekawostkę w pierwszym komentarzu pod tekstem, z anonimowej instrukcji „Quare nomina”. Obmycie nóg Apostołom przez Jezusa jest tam rozumiane przynajmniej jako figura chrztu a być może wręcz jako ich chrzest. Jest to chyba ostatni w historii ślad chrzcielnego rozumienia pedilavium.

Sobota

(GeV 494-498; Epistolarz z Würzburga; Ewangeliarz typu Pi)

[Kolekta] Boże, który pozwoliłeś nam świętować Twoją Paschę w radości ducha, daj nam, prosimy, zarówno radować się pomocą w doczesności jak i chlubić się wiecznymi owocami. Przez Pana.

Boże, odnowicielu i miłośniku niewinności, kieruj ku sobie serca Twych sług, aby nigdy nie odstąpili od światła Twej prawdy ci, których wyzwoliłeś z ciemności niewierności. Przez.

 Epistoła: 1P 2,1-10

Ewangelia: J 20,1-9

Sekreta. Przyjmij, Panie, dary radującego się Kościoła, i, skoro dałeś mu powód do tak wielkiej radości, udziel mu owocu radości wiecznej.

[Prefacja] Zaprawdę godne… Abyśmy Ciebie pokornie błagali, żebyśmy mogli otrzymać ukazane nam dary Jezusa Chrystusa Pana naszego, którego dzieła zadatek otrzymaliśmy i abyśmy dzięki pewności zmartwychwstania Pana mogli otrzymać to co paschalny sakrament szczęśliwie przyniósł dla naszej nadziei. I dlatego z Aniołami…

[Communicatnes] Zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa itd.

[Hanc igitur] Przyjmij, Panie, Ofiarę Twych sług i całego ludu Twego, którą ofiarujemy Tobie także za tych, których zechciałeś odrodzić z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, i abyś znalazł ich w Chrystusie Jezusie Panu naszym, prosimy Cię, Panie, abyś łaskawie ją przyjął. Za nich zanosimy do Twego majestatu błagalne modlitwy, abyś ich imiona nakazał zapisać w księdze życia. Napełnij dni nasze Twoim pokojem itd.

Postkomunia. Prosimy Cię, Panie, niech nasz duch przepełnia łaska paschalnego sakramentu, aby czyniła nas ona godnymi Twych darów.

* * *

Komentarze

O Komunii świętej

Instrukcja chrzcielna Quare nomina (Francja, IX w.)

Pytanie. Dlaczego odrodzeni przez źródło chrzcielne zaraz potem otrzymują sakramenty Ciała i Krwi Pana? Odpowiedź. Z pewnością dlatego, że w nich utwierdzone są wszystkie sakramenty chrześcijaństwa. Ponieważ i Zbawiciel, po tym jak obmył stopy Apostołów, przekazał im misteria swego Ciała i Krwi. Stąd On sam ukazując doskonałość tej rzeczy, mówi: „Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, trwa we Mnie i Ja w nim”.

(Keefe, Water and the Word II, s. 585)

 

abp Magnus z Sens, Odpowiedź na kwestionariusz Karola Wielkiego (Sens, ok. 812 r.)

Na samym końcu [neofici] otrzymują Ciało i Krew Pana, aby stali się członkami Tego, kto dla nich poniósł mękę i zmartwychwstał i aby przez widzialne chleb i wino dusza posilała się pokarmem niewidzialnym, jak sam Pan mówi: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem i Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,56) i „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie i Ja w nim” (zob. J 6,57). Kościół zachowuje otrzymany od Pana zwyczaj przyjmowania Eucharystii, aby ten kto odrodził się z wody i z Ducha Świętego posilał się Ciałem Pana i pił Krew Jego tak aby umieszczony w Ciele Chrystusa i on sam trwał w Chrystusie a Chrystus w nim.

(Keefe, Water and the Word II, s, 270-271)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....