28.09.2010, O psalmie w liturgii

Byłem kilka dni temu z parafianami na pielgrzymce w Licheniu. Niektórzy mają wątpliwości co do tej bazyliki, jej wyposażenia. Mówią, że jest kiczowata. Nie do końca tak uważam, choć nie wszystko jest "ładne". Trzeba pamietać o tym, że każdy chrześcijanin wchodząc do kościoła powinien mieć przekonanie: "Hic est domus Dei et porta coeli". Tam takie przekonanie mimo wszystko, mieć można.

Byłem kilka dni temu z parafianami na pielgrzymce w Licheniu. Niektórzy mają wątpliwości co do tej bazyliki, jej wyposażenia. Mówią, że jest kiczowata. Nie do końca tak uważam, choć nie wszystko jest "ładne". Trzeba pamietać o tym, że każdy chrześcijanin wchodząc do kościoła powinien mieć przekonanie: "Hic est domus Dei et porta coeli". Tam takie przekonanie mimo wszystko, mieć można.

Ale podczas liturgii – sprawowanej pod przewodnictwem biskupa, czyli wzorcowej – organistka wykonanała psalm responsorjny, oczywiście siedząc przy organach. A przecież Episkopat Polski we wskazaniach ogłoszonych po nowym OWMR w 2005 roku przypomnia, że psalm jest proklamacją słowa Bożego i ma być wykonywany przez jedną osobę z ambony. Tak się to już przyjęło, że nie budzi u większości już zdziwienia ani oburzenia. A przecież powinno. A może zaczniemy czytać czytania od organów?


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Marcin Kołodziej

Ks. Marcin Kołodziej na Liturgia.pl

Urodzony 24 lipca 1981 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Magisterium z teologii w zakresie liturgiki zdobył w 2005 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2009 roku obronił licencjat, a w 2012 roku doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicznego. Specjalizuje się w prawie liturgicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Należy do Rady kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej oraz jest sekretarzem Komisji ds. liturgii Archidiecezji Wrocławskiej.