3. Prefacja na Msze za nowożeńców

Notatki nt. pochodzenia 3. Prefacji na Msze za nowożeńców w Mszale Pawła VI. I tym miłym akcentem zamykam cykl wpisów o pochodzeniu prefacji.

Oficjalny polski przekład: „Ty zechciałeś obdarzyć człowieka, stworzonego z Twej ojcowskiej dobroci, taką godnością, że w małżeńskiej wspólnocie życia utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka i ciągle go wzywasz, aby się kierował jej prawami, bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem Twego umiłowania, uświęca wzajemną miłość ludzką, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Oryginał łaciński: „Qui hominem pietatis tuae dono creatum ad tantam voluisti dignitatem extolli, ut in viri mulierisque consortio veram relinqueres tui amoris imaginem; quem enim ex caritate creasti, eum ad caritatis legem vocare non desinis, ut aeternae tuae caritatis participem esse concedas. Cuius connubii sancti mysterium dum tuae dilectionis signum exsistit, amorem sacrat humanum: per Christum Dominum nostrum”.

Pochodzenie: To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. Jej podstawą jest biblijna teologia małżeństwa jako obrazu miłości Boga, przy czym nie ma tu wprost odniesień do chrystologicznej i paschalnej teologii Pawłowej. Źródłem inspiracji są bardziej teksty starotestamentalne, w których relacja Boga i Jego ludu ukazana na wzór relacji małżeńskiej.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....