3. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 3. Prefacji na niedziele per annum.

Oficjalny polski przekład: „Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Oryginał łaciński: „Ad cuius immensam gloriam pertinere cognoscimus ut mortalibus tua deitate succurreres; sed et nobis provideres de ipsa mortalitate nostra remedium, et perditos quosque unde perierant, inde salvares, per Christum Dominum nostrum”.

Pochodzenie: Jest to dawna rzymska prefacja, figurująca w Sakramentarzu z Werony (= Sakramentarz leoniański, ok. 560/590 r.), – Ve 1115. W opinii Antoine Chavasse’a, autorem prefacji jest papież Wigiliusz (537-555), została ona ułożona i po raz pierwszy zastosowana latem 538 r.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....