3. Prefacja o zmarłych

Notatki nt. pochodzenia 3. Prefacji o zmarłych w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „On jest zbawieniem świata, * On jest życiem ludzi, * On jest zmartwychwstaniem umarłych”.

Oryginał łaciński: „Qui est salus mundi, vita hominum, resurrectio mortuorum”.

Pochodzenie: Jest to nowa prefacja, natomiast do jej skomponowania posłużył początkowy fragment dawnej galijskiej contestatio (odpowiednik rzymskiej prefacji), poświadczonej najpierw w rzymskim Sakramentarzu gelazjańskimGeV 1700. Gelasianum jest wprawdzie księgą rzymską, ale w znanej nam dziś postaci skopiowaną w Galii ok. 750 r., stąd zawiera dodatki galijskie, GeV 1700 jest jednym z takich zapożyczeń, w formularzu zresztą występuje nie pod rzymską nazwą praefatio ale galijską contestatio. W Gelasianum zresztą modlitwa ta została omyłkowo włączona do formularza Mszy o ocalenie żyjących, podczas gdy ewidentnie jest to modlitwa za zmarłych. Później modlitwa ta występuje jeszcze w Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) – Sp 1735 oraz w ambrozjańskim Sakramentarzu z Bergamo (IX w.) – Berg 1431. W obu tych księgach jest to prefacja za zmarłych.

Oto fragment, który posłużył do skomponowania aktualnej 3. Prefacji za zmarłych:

„Per quem salus mundi, per quem vita omnium, per quem resurrectio mortuorum”.

czyli:

„Przez Niego zbawienie świata, przez Niego życie wszystkich, przez Niego zmartwychwstanie umarłych”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....