3. Prefacja zwykła

Notatki nt. pochodzenia 3. Prefacji zwykłej z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia.

Oryginał łaciński: Qui per Filium dilectionis tuae, sicut conditor generis es humani, ita benignissimus reformator.

Pochodzenie: Jest to adaptacja starej rzymskiej prefacji, zaczerpniętej z Sakramentarza z Werony (= leoniańskiego, ok. 560/590 r.) – Ve 1134. Redaktorem prefacji Ve 1134 był najprawdopodobniej papież Wigiliusz (537-555), przypuszczalnie została zastosowana w Wielki Czwartek 537 r.

Adaptacja polega na tym, że w miejsce „ineffabilem potentiam Verbi tui” („niewypowiedzianą potęgę Twego Słowa”) z Ve 1134, została wstawiona fraza „Filium dilectionis tuae” (dosł. „Syna Twego upodobania”). Dlaczego ta zmiana? Myślę, że uznano, że fraza nie będzie czytelna; że „Słowo” zostanie zrozumiane jako słowo głoszone a nie jako Syn Boży, zgodnie z teologią Janową.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....