4. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 4. Prefacji na niedzielę per annum z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba.

Oryginał łaciński: Ipse enim nascendo vetustatem hominum renovavit, patiendo delevit nostra peccata, aeternae vitae aditum praestitit a mortuis resurgendo, ad te Patrem ascendendo caelestes ianuas reseravit.

Pochodzenie: Prefacja została ułożona na podstawie dawnej prefacji na Wniebowstąpienie Pańskie w Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r) – GeV 575.

Poniżej dla porównania prefacja „gelazjańska”:

„Qui saluti humanae subvenire dignatus est: nascendo etenim nobis donavit gloriam, patiendo diabulum vicit, resurgendo a mortuis vitae aeternae aditus praestitit, ascendendo ad Patrem caelestis ianuas reparavit” (kopiuję dokładnie z Gelasianum, tu jest „reparavit” ale ono musi być błędem, powinno być „reseravit).

Roboczy przekład:

„Który zechciał przyjść dla naszego zbawienia: rodząc się udzielił nam chwały, cierpiąc zwyciężył diabła, powstając z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, wstępując do Ojca otworzył nam bramy nieba”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....