4. Prefacja o zmarłych

Notatki nt. pochodzenia 4. Prefacji o zmarłych w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Z Twojej woli się rodzimy, Ty kierujesz naszym życiem, i na Twój rozkaz nasze ciało podległe grzechowi wraca do ziemi, z której było wzięte. Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna i Ty nas wskrzesisz swoją mocą,abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania”.

Oryginał łaciński: „Cuius imperio nascimur, cuius arbitrio regimur, cuius praecepto in terra, de qua sumpti sumus, peccati lege absolvimur. Et, qui per mortem Filii tui redempti sumus, ad ipsius resurrectionis gloriam tuo nutu excitamur”.

Pochodzenie: Jest to nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii, do jej skomponowania posłużył fragment dawnej ambrozjańskiej prefacji o zmarłych, zawartej we wczesnośredniowiecznym zbiorze liturgicznym, zwanym „Fragmentem ze św. Maurycego” (od nazwy klasztoru w którym znaleziono rękopis, nie mogę znaleźć dokładnej daty zbioru, jak gdzieś namierzę, to uzupełnię) – Maur 40.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....