4. Prefacja zwykła

Notatki nt. pochodzenia 4. Prefacji zwykłej w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Oryginał łaciński: „Quia, cum nostra laude non egeas, tuum tamen est donum quod tibi grates rependamus, nam te non augent nostra praeconia, sed nobis proficiunt ad salutem, per Christum Dominum nostrum”.

Pochodzenie: Można powiedzieć, że jest to nieco zmieniona i skrócona wersja dawnej rzymskiej prefacji z Sakramentarza z Werony (=leoniańskiego, ok. 560/590 r.) – Ve 561. Jej prawdopodobnym autorem jest papież Wigiliusz (537-555), wg Antoine Chavasse’a została ona zastosowana po raz pierwszy w niedzielę 8 listopada 537 r.

Aktualna prefacja jest skrócona o jedno zdanie, ponadto fraza „tuum tamen est donum quod tibi grates rependamus” („pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie”, a dosł.: „Twoim przecież darem jest to, co Ci  z wdzięcznością oddajemy”) została wstawiona w miejsce „grata tibi tamen est tuorum devotio famulorum” („miła Ci jest przecież pobożność sług Twoich”) z Ve 561.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....