5. Lekcja religii: O grzechu pierworodnym

Dlaczego w 5. lekcji religii nie komentujemy dalej Credo, a zatrzymujemy się na grzechu pierworodnym? Dostrzegając samą obecność zła moralnego w świecie, człowiek czuje, że ma do czynienia z niewątpliwą tajemnicą.

Odkrywając w sobie potencjał do czynienia dobra, ale i zła, zadaje pytania. Wierzymy, że przyjście Chrystusa rozjaśnia nam tajemnicę grzechu, fakt bycia zarówno sprawcą, jak i ofiarą zła.

http://www.youtube.com/watch?v=sfSJ8W7Xmmw|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12406_wideo.jpg
Pobierz dźwięk jako plik mp3
Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także