5. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 5. Prefacji na niedziele per annum w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Oryginał łaciński: Qui omnia mundi elementa fecisti, et vices disposuisti temporum variari; hominem vero formasti ad imaginem tuam, et rerum ei subiecisti universa miracula, ut vicario munere dominaretur omnibus quae creasti, et in operum tuorum magnalibus iugiter te laudaret, per Christum Dominum nostrum.

Pochodzenie: Pierwsza część prefacji (do słów: „godny podziwu” – „universa miracula”) jest z pewnymi zmianami zaczerpnięta z pierwszej części dawnej prefacji ambrozjańskiej, figurującej w Sakramentarzu z Bergamo (IX w.) i Sakramentarzu z Biasca (X w.) jako prefacja 2. niedzieli po Wielkanocy – Berg 648 i Bia 617.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....