5. Prefacja o zmarłych

Notatki nt. pochodzenia 5. Prefacji o zmarłych w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i powołuje nas do nowego życia”.

Oryginał łaciński: „Quia, etsi nostri est meriti quod perimus, tuae tamen est pietatis et gratiae quod, pro peccato morte consumpti, per Christi victoriam redempti, cum ipso revocamur ad vitam”.

Polski przekład jest bardzo swobodny. Roboczo tłumacząc bardziej dosłownie: „Ponieważ, jak z własnej winy giniemy, tak dzięki Twej litości i łasce, zniszczeni śmiercią za grzech, odkupieni przez zwycięstwo Chrystusa, wraz z Nim powołani jesteśmy do życia”.

Pochodzenie: Prefacja jest nowa, a do jej skomponowania posłużył fragment tej samej ambrozjańskiej prefacji z „Fragmentu ze św. Maurycego” – Maur 40 – o której wspomniałem wczoraj, przy okazji 4. Prefacji o zmarłych. Oczywiście inny fragment Maur 40 posłużył do skomponowania 4. a inny do 5. Prefacji o zmarłych.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....