50 lat kursu lektorskiego w Archidiecezji Warszawskiej

W sobotę 19 października lektorzy - absolwenci 50 roczników kursu lektorskiego organizowanego w archidiecezji warszawskiej pod egidą ks. prałata Wiesława Kądzieli spotkają się w Świątyni Opatrzności Bożej. W programie ich świętowania m.in. Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

Głównym punktem uroczystości jubileuszowych będzie Msza święta o godz. 11.00 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Natomiast o godz. 10.00 konferencję wygłosi ks. prałat Walenty Królak. Do udziału w uroczystościach zaproszeni są wszyscy diecezjanie a zwłaszcza promowani przez minione 50 lat lektorzy.

Przez pół wieku kurs lektorski zyskał pięć tysięcy absolwentów, a w Świątyni Opatrzności Bożej dołączy do nich ponad dwustu nowych lektorów. Co roku – jak podkreśla ich długoletni duszpasterz ks. prałat Wiesław Kądziela – liczba nowo promowanych lektorów nie spada, ale nieustannie utrzymuje się na wysokim poziomie. – Trzeba się cieszyć, że w tym zwariowanym świecie jeszcze są młodzi ludzie, którzy chcą zrobić coś pozytywnego – podkreśla.

Absolwenci kursu pracują dzisiaj na różnych stanowiskach. – Niektórzy zaszli bardzo wysoko w polityce, niektórzy są dziennikarzami, ale ponad czterystu zostało księżmi – podkreśla ks. prałat Kądziela.

Podczas pierwszej promocji lektorskiej w 1969 roku bp Bronisław Dąbrowski włączył do grona lektorów pięćdziesięciu kandydatów, którym powiedział o potrzebie złożenia “dziesięciny” Kościołowi. – To znaczy, aby pięciu z was podjęło dalszą drogę i przygotowywało się do kapłaństwa – powiedział.

Te słowa – jak podkreśla ks. prałat Kądziela – można uznać za „proroctwo”, ponieważ pięciu lektorów rzeczywiście wybrało ścieżkę kapłaństwa, a podobna sytuacja powtarzała się co roku, przy każdej kolejnej promocji lektorskiej. – Zawsze znalazł się ktoś, kto tę stromą ścieżkę powołania podjął – podkreśla.

Organizowany przez archidiecezję warszawską od 1969 roku kurs lektorski przygotowuje do podjęcia funkcji lektora w liturgii. Uczestniczą w nim głównie licealiści, ale w 2015 r. zdarzyła się rekordowa rozpiętość wieku między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem, która wynosiła 66 lat. Najmłodszy miał 14 a najstarszy 80 lat.

Kurs odbywa się w gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i jest w całości bezpłatny. W programie znajdują się zajęcia z liturgiki, biblistyki i fonetyki, a w ich prowadzenie zaangażowani są również klerycy.

Zajęcia z liturgiki służą lepszemu poznaniu liturgii, jej roli w Kościele. Lektorzy zgłębiają strukturę Mszy św. i znaków liturgicznych. W ramach zajęć z biblistyki poznają postacie i wydarzenia biblijne, po to by lepiej rozumieć sens czytanego podczas Mszy św. słowa Bożego. Natomiast w czasie zajęć z fonetyki ćwiczą umiejętność, poprawnego i ze zrozumieniem, czytania lekcji mszalnych.

Na zakończenie kursu nowi lektorzy uczestniczą w rekolekcjach, a szczególnie ważnym dla nich wydarzeniem jest promocja lektorska, kiedy to biskup posyła ich do posługi w Kościele.

Jak przyznaje ks. prałat Kądziela, kurs lektorski to „zadanie bardzo wymagające i dość trudne teraz, kiedy młodzi ludzie prawie nic nie czytają”, ale zachęca przyszłych lektorów do głośnego czytania, codziennie przez pół godziny i przekonuje: „czytajcie głośno, to wam pomoże w szkole i wystąpieniach publicznych”.

Kolejny, 51. kurs lektorski rozpocznie się 27 października 2019 roku w kościele seminaryjnym.

inf. Archidiecezja Warszawska

mw

Zobacz także