6. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 6. Prefacji na niedziele per annum w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym”.

Oryginał łaciński: [Deus:] „In quo vivimus, movemur et sumus, atque in hoc corpore constituti non solum pietatis tuae cotidianos experimur effectus, sed aeternitatis etiam pignora iam tenemus. Primitias enim Spiritus habentes, per quem suscitasti Iesum a mortuis, paschale mysterium speramus nobis esse perpetuum”.

Pochodzenie: W obecnej postaci jest to kompozycja posoborowa, dokonana w następujący sposób:

– od początku do słów: „pignora iam tenemus” („zadatek życia wiecznego”) tekst jest zaczerpnięty z jednej z prefacji niedzielnych w Sakramentarzu z Pragi (ok. 800 r.) – Prag 24, 6 (Sakramentarz z Pragi to bawarska kopia jednej z wersji Frankijskiego sakramentarza gelazjańskiego, nader ciekawe a nawet dosyć zabawne okoliczności powstania tej księgi opisałem tutaj);

– „primitias enim Spiritus habentes, per quem suscitasti Iesum a mortuis” – bezpośrednia inspiracja biblijna: Rz 8, 11. 23.

– „paschale mysterium speramus nobis esse perpetuum” – nieco przekształcona fraza z prefacji na 5. niedzielę „ po zamknięciu Wielkanocy” w Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r.) – GeV 564 (w Gelasianum: „paschale mysterium studeamus habere perpetuum„).


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....