7. Lekcja religii: „Syna Bożego Jednorodzonego…” (fragm.)

Podczas siódmej Lekcji religii dla dorosłych o. Damian Mrugalski OP zatrzymał się na fragmencie Credo „[Wierzę w] Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”.

Swój wykład o. Damian rozpoczął, odwołując się do Prologu Ewangelii wg św. Jana. Będzie go kontynuował na pierwszej Lekcji religii w Nowym Roku.

http://www.youtube.com/watch?v=6orgg4tgPiY|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12454_wideo.jpg
Pobierz dźwięk jako plik mp3
Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także