7. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 7. Prefacji na niedziele per annum w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo”.

Oryginał łaciński: „Quia sic mundum misericorditer dilexisti, ut ipsum nobis mitteres Redemptorem, quem absque peccato in nostra voluisti similitudine conversari, ut amares in nobis quod diligebas in Filio, cuius oboedientia sumus ad tua dona reparati, quae per inoboedientiam amiseramus peccando”.

Pochodzenie: Prefacja jest nową kompozycją, ułożoną w ramach posoborowej reformy liturgii. Jej źródłami są przede wszystkim teksty biblijne:

– „W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna” – J 3, 16;

– „On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu” – Hbr 4, 15;

– „Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo” – Rz 5, 19.

Natomiast fraza „ut amares in nobis quod diligebas in Filio” („abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu”) została wzięta z dawnej liturgii hiszpańsko-wizygockiej, a konkretnie z inlatio (odpowiednik rzymskiej prefacji) 4. Niedzieli po oktawie Wielkanocy w Liber Mozarabicus Sacramentorum (IX w.) – LMS 725.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....