7 tajemnic: katecheza o sakramencie święceń

Katechezę mistagogiczną pt. „Tajemnica służby – sakrament święceń”, wygłosili ks. Krzysztof Porosło i o. Tomasz Grabowski OP we wtorek, 8 kwietnia 2014 r. Nagrania tej i kolejnych katechez będziemy oczywiście udostępniać.

/podcast/7tajemnic/nagrania/katecheza7.mp3|duration=4183
Katecheza 7: Tajemnica służby – sakrament święceń
Pobierz nagranie jako plik mp3

Kolejne katechezy zaplanowano na wtorki, raz w miesiącu do czerwca włącznie, o godz. 19:00 w Auli św. Tomasza Kolegium Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie (wejście od ul. Stolarskiej 12). Szczegółowy terminarz można znaleźć na stronie organizatora.

Pierwsze założenie ornatu po święceniach / fot. Krzysztof Nowak, dominikanie.pl
Pierwsze założenie ornatu po święceniach / fot. Krzysztof Nowak, dominikanie.pl

Katechezy o sakramentach, organizowane przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny i środowisko rekolekcji Mysterium fascinans, są kontynuacją cyklu poświęconego świętom, który miał miejsce w roku akademickim 2012/2013 w ramach obchodów Roku Wiary. Nagrania tych katechez można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...