7 tajemnic: ostatnia katecheza o sakramentach

Katechezę mistagogiczną pt. „Sakramenty – źródło uzdrowienia”, wygłosili ks. Krzysztof Porosło i o. Tomasz Grabowski OP we wtorek, 17 czerwca 2014 r. Udostępniamy nagranie ostatniej katechezy w tegorocznym cyklu.

Czerwcowa katecheza stanowi zakończenie całorocznego cyklu spotkań, poświęconych sakramentom świętym. Dlatego po trzech kwadransach wykładu nastąpiła dyskusja z uczestnikami, podsumowująca wszystkie dotychczasowe konferencje.

Pełne archiwum nagrań katechez dostępne jest cały czas w wersji internetowej na stronie organizatora.

Katechezy o sakramentach, organizowane przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny i środowisko rekolekcji Mysterium fascinans, były kontynuacją cyklu poświęconego świętom, który miał miejsce w roku akademickim 2012/2013 w ramach obchodów Roku Wiary. Nagrania tych katechez można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...