7 tajemnic: ostatnia katecheza o sakramentach

Katechezę mistagogiczną pt. „Sakramenty – źródło uzdrowienia”, wygłosili ks. Krzysztof Porosło i o. Tomasz Grabowski OP we wtorek, 17 czerwca 2014 r. Udostępniamy nagranie ostatniej katechezy w tegorocznym cyklu.

Czerwcowa katecheza stanowi zakończenie całorocznego cyklu spotkań, poświęconych sakramentom świętym. Dlatego po trzech kwadransach wykładu nastąpiła dyskusja z uczestnikami, podsumowująca wszystkie dotychczasowe konferencje.

Pełne archiwum nagrań katechez dostępne jest cały czas w wersji internetowej na stronie organizatora.

Katechezy o sakramentach, organizowane przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny i środowisko rekolekcji Mysterium fascinans, były kontynuacją cyklu poświęconego świętom, który miał miejsce w roku akademickim 2012/2013 w ramach obchodów Roku Wiary. Nagrania tych katechez można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.