7 tajemnic: wprowadzenie do sakramentów

Katechezę pt. „7 tajemnic – wprowadzenie do sakramentów”, otwierającą nowy cykl, wygłosili o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło we wtorek, 15 października. Nagrania tej i kolejnych katechez będziemy oczywiście udostępniać.

W pierwszej katechezie, otwierającej całoroczny cykl, poświęcony poszczególnym sakramentom, prowadzący postanowili uporządkować podstawowe pojęcia związane z tematyką sakramentów – często wyniesione jeszcze ze szkolnej (lub parafialnej) katechezy oraz wyjaśnić ewentualne nieścisłości. „Dzisiejsza katecheza jest zbiorem fleszy, które oświetlają temat sakramentów. Staramy się odrzucić najpowszechniejsze błędy i jakoś zarysować perspektywę, którą będziemy uszczegóławiać w kolejnych wypowiedziach” – podsumował o. Tomasz Grabowski.

Kolejne katechezy zaplanowano na wtorki, raz w miesiącu do czerwca włącznie, o godz. 19:00 w Auli św. Tomasza Kolegium Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie (wejście od ul. Stolarskiej 12). Szczegółowy terminarz można znaleźć na plakacie.

Katechezy o sakramentach są kontynuacją cyklu poświęconego świętom, który miał miejsce w roku akademickim 2012/2013 w ramach obchodów Roku Wiary. Nagrania tych katechez można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...