8. Prefacja na niedziele per annum

Notatki nt. pochodzenia 8. Prefacji na niedziele per annum z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości”.

Oryginał łaciński: „Quia filios, quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem Filii tui Spiritusque virtute, in unum ad te denuo congregare voluisti: ut plebs, de unitate Trinitatis adunata, in tuae laudem sapientiae multiformis Christi corpus templumque Spiritus nosceretur Ecclesia”.

Pochodzenie: To jest kompozycja nowa, dokonana w ramach posoborowej reformy liturgii, nie mająca liturgicznych precedensów. Źródłami inspiracji są teksty biblijne:

J 11, 52 (Chrystus gromadzi rozporoszone dzieci Boże);

J 17, 20-21 (jedność wiernych zakorzeniona w jedności Ojca i Syna);

1 Kor 6, 19 (ciało jako świątynia Ducha);

Ef 3, 10 (wieloraka mądrość Boża);

Kol 1, 19-20 (pojednanie przez Krew Chrystusa).


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....