9. Lekcja religii: „…stał się człowiekiem” (fragm.)

Podczas dziewiątej Lekcji religii dla dorosłych o. Damian Mrugalski OP zatrzymał się na fragmencie Credo „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”.

Co to znaczy, że Syn Boży był Bogiem i przyjął ciało? Czy miał ludzką duszę? Jako człowiek powinien mieć ludzką duszę. Jak wpływa boski rozum na ludzkie poznanie? I jaką rolę odegrała Maryja Dziewica we Wcieleniu – to pytania, które na wstępie do katechezy stawia o. Damian. Swój wykład rozpoczyna jednak od tematu arianizmu.

http://www.youtube.com/watch?v=04JqI2NLkqs|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12575_wideo.jpg
Pobierz dźwięk jako plik mp3
Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także