Śpiew Ewangelii – uroczystość Najświętszej Trójcy roku C

Nie wystarcza, żeby w czasie liturgii Słowo Boże było przeczytane, ma być ono uroczyście głoszone, czyli proklamowane. Pismo Święte ma nie tylko karmić słuchających, uczyć, umacniać, wzywać do nawrócenia, ale także być oznajmianiem prawdy Bożej wobec Boga, świętych i aniołów.

Czy Jezus spożył Paschę z uczniami o dzień wcześniej?

Jesteśmy wciąż w czasie paschalnym, więc dobra okazja by wspomnieć o (rzekomej) rozbieżności chronologicznej między Ewangeliami co do dnia w którym Jezus spożył Paschę i o tym, że sprawa ta ma bardzo proste wyjaśnienie.