Abecadło Adwentu: Człowiek

Człowiek (Bóg-Człowiek) – człowiek jest istotą paradoksalną. Ireneusz z Lyonu pisze: „Chwałą Boga na ziemi jest żyjący człowiek”. Stworzony „na obraz i podobieństwo” swego Stwórcy, człowiek jest koroną stworzenia.

Jednocześnie jest jednak również istotą z gliny, ciałem ożywionym rozumną duszą. Był przeznaczony do stania się podobnym Bogu, lecz upadł zwiedziony przez zbuntowanego anioła. Bóg jednak nie wypuszcza go ze swych rąk, ale zsyła swego Syna, który, jak gdzie indziej pisze Ireneusz, „stał się tym, kim my jesteśmy, abyśmy mogli stać się tym, kim On jest”.

Zobacz także