Abecadło Adwentu: Izrael

...czyli „Ten, który walczy z Bogiem”. Błogosławiony i uparty, „lud o twardych karkach”.

Izrael. Naród pierwszego wybrania – ale nieustającego, bo „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29). Winnica Pana, z której narodziła się „odrośl Dawida”. W niej Jezus dokonał znaku przemiany wina Starego Testamentu w Krew Nowego Przymierza. Dom Dawida – mieszkanie Pana, w którym Mesjasz wybrał łono skromnej izraelskiej dziewczyny na swój pierwszy przybytek.

Izrael. W oczekiwaniu – poprzedzający nas – i nadal oczekujący. Głosem Proroków towarzyszy Kościołowi w przeżywaniu Adwentu.

Dla nas, pogan, którym ogłoszono Ewangelię, Izrael to zapowiedź i przodek naszego powołania. Izraelici – to nasi „Ojcowie w wierze” (jak nazwał ich Benedykt XVI, w dopiero co opublikowanej książce-wywiadzie Światłość świata), a więc, mając w pamięci IV przykazanie, nie możemy zaniedbać duchowej więzi, jaka nas z nimi łączy. Razem z nimi jesteśmy dziedzicami „lepszego przymierza”, którego poręczycielem jest sam Chrystus (Hbr 22,7).

Izrael. Dzięki temu ojcostwu wiary, w obietnicach Starego Testamentu dostrzec możemy zapowiedzi dotyczące każdego z nas. Przenikają one świętowanie całego roku liturgicznego, na czele ze świętami Zmartwychwstania. Czując się dziedzicem tych obietnic, również w liturgii Adwentu Kościół chętnie posługuje się księgami Proroków – czerpiąc z wielkiej radości, jaką przygotował Pan dla swojego Ludu:

Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,     i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca» (Iz 43, 1-3).

 

Michał Koza

Abecadło Adwentu – archiwum


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także