Abp Cristián Caro Cordero proponuje ogłoszenie Roku Pokuty

Ogłoszenie w Kościele Roku Pokuty zaproponował 4 października na Synodzie Biskupów w Rzymie arcybiskup diecezji Puerto Montt w Chile - Cristián Caro Cordero. Wniosek swój uzasadnił potrzebą umocnienia owoców dobiegającego obecnie końca Roku Eucharystii.

Mówca zwrócił uwagę na ścisłą więź teologiczną, duchową i duszpasterską między Eucharystią a sakramentem pokuty oraz na niedostatki w jego praktykowaniu w dzisiejszym Kościele. Gdyby taki Rok został ogłoszony, to – zdaniem chilijskiego ojca synodalnego – należałoby zwrócić uwagę zwłaszcza na takie zagadnienia, jak np. zanik świadomości Boga żywego i prawdziwego w kulturze współczesnej, potrzeba zbawienia i głoszenia Chrystusa światu, zmniejszenie lub całkowity zanik poczucia grzechu w następstwie relatywizmu moralnego i zapomnienia o Bogu, sprawa kierownictwa lub towarzyszenia duchowego wiernym, sprawowanie sakramentu pokuty jako spotkanie grzesznika, który się nawraca ze swej nicości, z Bogiem, który w swym miłosierdziu w Chrystusie go przyjmuje i mu przebacza, oraz warunki przyjmowania Komunii świętej.

Arcybiskup z Chile zaproponował też, aby – uwzględniając więź między Eucharystią a duszpasterstwem powołań – "w czasie ewentualnego Roku Pokuty tak motywować i formować kapłanów, aby stawali się oni kierownikami duchowymi młodzieży i aby mieli czas na sakrament pojednania, który wraz z Eucharystią współtworzy podstawy kierownictwa duchowego".

inf. KAI

 

Zobacz także