Abp Eterović na temat rozpoczynającego się Synodu Biskupów

"Temat obecnego XI Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów wpisuje się w duchowe dziedzictwo Jana Pawła II" - podkreślił abp Nikola Eterović. Sekretarz generalny synodu podczas otwarcia obrad 3 października powiedział, że "zdając sobie sprawę ze zbliżającej się śmierci Sługa Boży z pomocą Ducha Świętego starał się koncentrować swe siły na tym, co istotne, to znaczy na Najświętszym Sakramencie".

"Obecność Boga pod postacią chleba i wina wspierała jego żywą wiarę, była źródłem głębokiej nadziei i motywem wyrazistego umiłowania Boga i ludzi" – stwierdził sekretarz generalny Synodu Biskupów. Wyraził on przekonanie, że doświadczenie wiary eucharystycznej Jana Pawła II pozytywnie wpłynie na rozpoczynające się obrady.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów przypomniał, że zmarły Papież był jedynym czynnym biskupem uczestniczącym we wszystkich sesjach Synodu od jego ustanowienia na II Soborze Watykańskim. Również Benedykt XVI posiada bogate doświadczenie pracy synodalnej. Uczestniczył w siedmiu zgromadzeniach ogólnych zwyczajnych, jednym nadzwyczajnym oraz siedmiu zgromadzeniach specjalnych. W sumie na sesjach synodalnych spędził rok i dwa miesiące.

Abp Eterović przedstawił także nowości metodologii obecnej sesji synodu. Benedykt XVI postanowił skoncentrować prace i skrócić czas obrad tego gremium z czterech do trzech tygodni. Oznaczało to konieczność ograniczenia czasu wystąpień każdego z ojców synodalnych z 8 do 6 minut. Równocześnie wprowadzono każdego dnia po zakończeniu Kongregacji Generalnych godzinną swobodną dyskusję hierarchów związaną z tematem prac. Arcybiskup Eterović zaapelował, aby każde wystąpienie było poświęcone tylko jednemu zagadnieniu i aby ojcowie synodalni wypowiadali się na temat odnowy praktyki duszpasterskiej Kościoła w promowaniu zgodnego z doktryną kultu eucharystycznego.

Merytoryczną część dzisiejszej sesji otworzyło ogólne wprowadzenie na temat Eucharystii przygotowane przez kard. Francisa Arinze, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Obrady toczyły się po łacinie z symultanicznym tłumaczeniem na inne języki. W pracach uczestniczy 256 ojców synodalnych, 32 ekspertów i 27 audytorów. Mogą się oni wypowiadać po łacinie, włosku, francusku, hiszpańsku, angielsku i po niemiecku. Zaproszono także przedstawicieli 12 niekatolickich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

inf. KAI

 

Zobacz także