Abp Nycz: mój ingres będzie bardzo prosty

Mój ingres będzie bardzo, bardzo prosty - zapowiedział abp Kazimierz Nycz mianowany 3 marca nowym metropolitą warszawskim. W południe 6 marca przybył on do siedziby Prymasa Polski, gdzie został powitany przez kard. Józefa Glempa oraz biskupów pomocniczych archidiecezji warszawskiej Mariana Dusia, Piotra Jareckiego i Tadeusza Pikusa.

Świadkami krótkiego powitania abp. Nycza w holu domu arcybiskupów warszawskich była spora grupa dziennikarzy. Abp Nycz przypomniał, że u boku kard. Glempa przez 19 lat uczył się – najpierw jako młody biskup pomocniczy krakowski, potem jako biskup koszalińsko-kołobrzeski. Wyznał, ze nigdy nawet nie dopuszczał do siebie myśli, że będzie witany w Domu Arcybiskupów Warszawskich jako metropolita. – Bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie w tym domu, który ma stać się moim domem – powiedział i podziękował Prymasowi Polski za wszystko to, co ten uczynił dla diecezji i Kościoła warszawskiego.

Wyraził też nadzieję na współpracę z duchowieństwem warszawskim, bo jak podkreślił, biskup bez pomocników niewiele znaczy – przede wszystkim z biskupami pomocniczymi, księżmi najbliżej współpracującymi z Kurią oraz całym duchowieństwem i świeckimi z diecezji.

Arcybiskup-nominat liczy też na dobrą współpracę z mediami. Zaznaczył, że nie będzie ich dzielił na lepsze i gorsze, a jedynym kryterium oceny będzie to, czy służą one temu, czemu powinny, czyli obronie prawdy i dobra, które w dzisiejszym świecie mają wielkie trudności, by obronić się same. – Dlatego bardzo liczę na was, że i w dziele ewangelizacyjnym Kościoła będziecie uczestniczyć przez to, co robicie i w dziele misyjnym, bo Kościół jest misyjny każdym mieście, w każdej diecezji – mówił do dziennikarzy.

Dodał, że nie chciałby być człowiekiem, który jest stale obecny w mediach. – Będę obecny wtedy, gdy będę miał coś do powiedzenia – zastrzegł. – Natomiast liczę na to, że przy pomocy moich współpracowników Ewangelia będzie głoszona także dzięki nowoczesnym środkom, bez których nie można sobie wyobrazić dziś życia Kościoła.

Pytany o datę swojego ingresu do archikatedry warszawskiej nowy metropolita powiedział, iż konkretnego terminu jeszcze nie ustalono. "Ponieważ jestem człowiekiem prostym, mój ingres będzie bardzo, bardzo prosty" – dodał abp Nycz. Następnie wraz z Prymasem Polski i biskupami pomocniczymi – Marianem Dusiem, Piotrem Jareckim i Tadeuszem Pikusem – nowy metropolita warszawski udał się na dalsze rozmowy oraz wspólny obiad.

inf. KAI

 

Zobacz także