Abp Stanisław Dziwisz mianowany metropolitą krakowskim*

Arcybiskup Stanisław Dziwisz został dziś mianowany przez papieża Benedykta XVI metropolitą krakowskim - podała Nuncjatura Apostolska w Polsce. Wiadomo też, że w przyszłym tygodniu w Krakowie nastąpi przekazanie władzy nowemu metropolicie przez kardynała Franciszka Macharskiego.

 

Szaty kardynalskie

Paliusz – oznakę władzy metropolity – Ojciec Święty Benedykt XVI wręczy abp. Dziwiszowi już 29 czerwca, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Zgodnie z prawem kościelnym były sekretarz Jana Pawła II w ciągu dwóch miesięcy powinien przyjechać do Krakowa i formalnie objąć rządy w archidiecezji. Ingres do Katedry Wawelskiej nastąpi 27 sierpnia. Natomiast pierścień kardynalski – będący symbolem godności kardynalskiej, zwyczajowo otrzymywanej przez ordynariuszy krakowskich – mógłby zostać wręczony abp. Dziwiszowi dopiero na konsystorzu.

Wieczorem w Katedrze na Wawelu została odprawiona Msza św. w intencji metropolity-nominata, której przewodniczył bp Jan Szkodoń. Przez kwadrans nad miastem rozlegało się także majestatyczne bicie Dzwonu Zygmunta.

Stanisław Jan Dziwisz, zwany w Watykanie "Don Stanislao" urodził się 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wyżnej, mieszczącej się w Beskidach, koło Rabki. Po ukończeniu w 1957 roku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Stanisław Dziwisz przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1963 wraz z 34 innymi klerykami, wśród których był m.in. Janusz Bielański, obecny proboszcz katedry na Wawelu. Rozpoczął pracę jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia liturgiczne na Wydziale Teologicznym w Krakowie, gdzie uzyskał licencjat. Wkrótce – w 1966 roku – zaczął pracować z kardynałem Karolem Wojtyłą. W roku 1978 obronił pracę doktorską na temat "Kult św. Stanisława w Krakowie do Soboru Trydenckiego" na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W roku 1996 otrzymał godność infułata. Ojciec Święty mianował swojego sekretarza tzw. infułatem numerowanym, jednym z siedmiu mających uprawnienia do stwierdzenia autentyczności papieskiego podpisu. 19 marca 1998 uzyskał biskupstwo tytularne San Leone, następnie zaś został Prefektem Pomocniczym Domu Papieskiego Kurii Rzymskiej. 29 września 2003 bp Dziwisz został podniesiony do godności arcybiskupa. Jego zawołanie brzmi: "Sursum Corda" (W górę serca).

Był prywatnym sekretarzem Jana Pawła II. Był przy papieżu przy jego śmierci 2 kwietnia 2005. Wedle nieoficjalnych informacji trzymał go za rękę w ostatnich jego chwilach. Jest także wykonawcą testamentu Jana Pawła II. Po jego śmierci pełnił funkcję prefekta tzw. Domu Papieskiego, urzędu organizującego jego audiencje i spotkania z papieżem Benedyktem XVI.

Stanisław Dziwisz jest biskupem tytularnym San Leone, drugim prefekt Prefektury Domu Papieskiego, wiceprzewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie (od 1996 roku), kanonikiem Kapituły Katedralnej we Lwowie, kawaler Orderu Wyzwolenia im. św. Marcina.

Jako ordynariusz abp Dziwisz będzie odpowiedzialny za archidiecezję krakowską, zaś jako metropolita krakowski będzie odpowiadał za koordynację prac duszpasterskich na terenie metropolii, w skład której oprócz krakowskiej, wchodzą diecezje bielsko-żywiecka, tarnowska i kielecka.

Kardynał Franciszek Macharski nadal mieszkał będzie w pałacu arcybiskupów, nad swoim dotychczasowym mieszkaniem. Kard. Przed trzema laty osiągnął on wiek emerytalny, lecz zgodnie z decyzją Jana Pawła II pozostał na stolicy św. Stanisława.

na podst. inf. wł. i Wikipedii
Na zdj.: szaty kardynalskie (fot. Joseph Jastrow, Wikipedia, udost. na lic.
GPL).

 

Zobacz także