Adhortacja apostolska o Eucharystii w październiku?

Jesienią ub.r. odbyło się XI Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów pod hasłem: "Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła". Agencja informuje, że komisja, złożona z 12 kardynałów i biskupów z całego świata, zbierze się w czerwcu pod przewodnictwem sekretarza generalnego Synodu Biskupów, abp. Nikoli Eterovicia, aby przedstawić Papieżowi wnioski płynące z ubiegłorocznego Zgromadzenia. Materiał ten zostanie opracowany na podstawie 50 propozycji, którymi uczestnicy Synodu zakończyli swe obrady.

Według agencji, członkowie Komisji zaaprobowali już projekt reformy liturgicznej, której kształt miałby ujawnić Papież w adhortacji. Znalazłaby się w niej zachęta do większego używania łaciny zarówno w codziennej liturgii Kościoła, z wyjątkiem liturgii słowa, jak i we Mszach masowych i międzynarodowych. W przygotowanych dla Benedykta XVI wnioskach znalazły się też potrzeba przyznania więcej miejsca w liturgii śpiewowi gregoriańskiemu i klasycznej muzyce polifonicznej, a także stopniowego eliminowania "muzyki pochodzenia świeckiego" i używania instrumentów "nienadających się do użytku liturgicznego", takich jak np. gitara elektryczna i perkusja, choć nie są one wprost wymienione w tekście. Znajduje się tam natomiast wezwanie do większego dostojeństwa i umiaru w sprawowaniu liturgii, z wykluczeniem tańca i oklasków – informuje ACI Prensa.

Opracowywana przez Papieża posynodalna adhortacja apostolska jest najważniejszym dokumentem po kolejnym zgromadzeniu Synodu Biskupów. Ponieważ wymaga ona dokładnego zapoznania się papieża z przesłanymi mu wnioskami i propozycjami, dotychczas ukazywała się ona zwykle w 2-3 lata po danym posiedzeniu. Tym razem jest szansa na wcześniejsze wydanie tego dokumentu.

inf. KAI

 

Zobacz także