Adwent czasem, kiedy chrześcijanie mogą odnowić świat

Adwent jest czasem, gdy chrześcijanie powinni obudzić w swoich sercach nadzieję na to, że z Bożą pomocą, mogą odnowić świat - powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież pozdrowił m. in. biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizytą "ad limina Apostolorum". Mimo deszczowej pogody na placu św. Piotra zebrało się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata.

Papież swoje przemówienie poświęcił w całości rozpoczynającemu się dzisiaj okresowi Adwentu, który określił jako "czas wielkiego religijnego oczekiwania" i "radości, która w jakimś stopniu udziela się całemu społeczeństwu".

Ojciec Święty zaznaczył, że w Adwencie chrześcijanie "przeżywają na nowo dwojaki ruch ducha". "Z jednej strony wznoszą oczy ku ostatecznemu celowi swego pielgrzymowania przez dzieje, które jest chwalebnym powrotem Pana Jezusa; z drugiej, wspominają z przejęciem Jego narodziny w Betlejem, pochylając się nad Szopką" – mówił Papież. "Nadzieja chrześcijan nakierowana jest na przyszłość, lecz pozostaje solidnie zakorzeniona w wydarzeniu z przeszłości" – podkreślił.

Benedykt XVI przypomniał, że "Ewangelia wzywa nas dzisiaj, byśmy czuwali w oczekiwaniu na ostatnie przyjście Chrystusa" i nawiązał do słów dzisiejszych czytań mszalnych. "Krótka przypowieść o panu domu, który wyruszył w podróż i sługach, którzy mieli go zastąpić, ukazuje, jak ważne jest, ażeby być gotowym na przyjęcie Pana, kiedy niespodziewanie przybędzie. Wspólnota chrześcijańska czeka z niecierpliwością na Jego ukazanie się, a apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, wzywa ich, by zaufali wierności Boga i żyli tak, aby być "bez zarzutu w dniu Pana" – mówił Papież.

Benedykt XVI nawiązał także do konstytucji Soboru Watykańskiego II "Gaudium et spes" o Kościele w świecie współczesnym, który jest głęboko przepojony chrześcijańską nadzieją. Na zakończenie wezwał: "Niechaj Najświętsza Maryja, Dziewica Adwentu, wyjedna nam, abyśmy przezywali ten czas łaski z czujnością i pracowicie, czekając na Pana".

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: "Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, a zwłaszcza biskupów przybyłych z wizytą "ad limina Apostolorum". W pierwszą niedzielę Adwentu modlimy się, aby ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana był owocny w łaski. Wszystkim z serca błogosławię". Przemawiając do pielgrzymów włoskich Benedykt XVI nawiązał do budowy na Placu św. Piotra szopki. "Wszystkim życzę pogodnej niedzieli i dobrego Adwentu, a ponieważ jak widzimy zaczęto budowę szopki, życzę wam dobrego okresu Adwentu!" – powiedział Papież.

Zwyczaj stawiania na placu szopki oraz choinki wprowadził Jan Paweł II w 1982 roku. W szopce od początku znajdują się figury zamówione przez św. Wicentego Pallotti, drzewko zaś za każdym razem przybywa z innego kraju bądź regionu Włoch. W 1997 r. pochodziło z Zakopanego, w tym roku ofiarodawcą jest Austria.

inf. KAI

 

Zobacz także