Ambasadorzy nieba

Wbrew pozorom, żadna niedziela nie jest zwykła, ponieważ celebrujemy samego Boga, Jego miłość. W tym w tym kluczu liturgia zawsze nas przekracza i zaskakuje. Komentarz do tekstów mszy świętej można zatem skupić na dwóch słowach. Mianowicie, warto się zastanowić, co to znaczy, że mamy korzystać z łaski dającej zbawienie.

Komentarz do liturgii XIV niedzieli zwykłej roku B

Wbrew pozorom, żadna niedziela nie jest zwykła, ponieważ celebrujemy samego Boga, Jego miłość. W tym w tym kluczu liturgia zawsze nas przekracza i zaskakuje. Komentarz do tekstów mszy świętej można zatem skupić na dwóch słowach. Mianowicie, warto się zastanowić, co to znaczy, że mamy korzystać z łaski dającej zbawienie. O to modlimy się po Komunii, a czy na pewno rozumiemy co to jest łaska, czym jest zbawienie?

Bez wątpienia nadużywamy tych słów nie tylko na ambonach, ale również w „duchowych rozmowach”, a może nawet w modlitwie. Każde z nich reprezentuje niczym ambasador potężną rzeczywistość.

Chrześcijanie są powołani do tego, by modlić się całym sobą także wolą i rozumem. Mamy ogromne możliwości poznania kim jest Bóg, jak działa i do czego nas wzywa. Do nawrócenia z lenistwa duchowego i intelektualnego w pierwszej kolejności muszę wezwać sam siebie. Zacznijmy zatem już teraz od konkretów – krótko i węzłowato. (Rozwinięcie – rozwiązanie – pozostawiam każdemu na indywidualną medytację).

Łaska, to wszelkie działanie Boga, które prowadzi człowieka do zbawienia, czyli pełni życia w Nim samym. Ta ascetyczna definicja domaga się kerygmatu: [Bóg] posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Jeśli łaska i zbawienie to ambasadorzy Kraju – Nieba, to warto sobie uświadomić, że to właśnie my jesteśmy obywatelami tej Ziemi. Zatem poznanie tego Państwa: jego Kultury i Historii, Konstytucji i Prawa, Władcy i Mieszkańców, to nie tylko turystyczna czy wakacyjna przyjemność, ale obowiązek patriotyczny par excellence.

Zobacz także

Stanisław Nowak OP

Stanisław Nowak OP na Liturgia.pl

Dominikanin, kantor, rekolekcjonista. Absolwent teologii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Pracę magisterską poświęcił zagadnieniu egzegezy wyrażenia „pieśń nowa” w Starym Testamencie. Pracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Od lat zajmuje się wtajemniczeniem w chrześcijaństwo ochrzczonych dorosłych oraz mistagogią. Uczy chorału młodych dominikanów oraz prowadzi grupę modlitwy średniowiecznym śpiewem – Vigilantes.