„Anioł Pański” w Bressanone: Chrystus jest centrum Kościoła i wszechświata

Chrystus jest centrum Kościoła i wszechświata – powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”. Papież odmówił ją dziś w Bressanone na północy Włoch, gdzie od ubiegłego poniedziałku przebywa na dwutygodniowym letnim wypoczynku. Przypomniał, że 6 sierpnia mija 30. rocznica śmierci sługi Bożego Pawła VI. Pozdrowił także uczestników rozpoczynających się 8 sierpnia w Pekinie Igrzysk Olimpijskich.

Witając Ojca Świętego po niemiecku, włosku i w miejscowym dialekcie ladyńskim języka retoromańskiego, bp Wilhelm Egger przypomniał słowa św. Katarzyny Sieneńskiej, która nazywała Biskupa Rzymu „słodkim Chrystusem na Ziemi” i wezwał do wsłuchania się w jego słowa.

Swe rozważanie Benedykt XVI rozpoczął od improwizowanych pozdrowień w języku niemieckim, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych. Włoska prowincja Górnej Adygi, na której terenie leży Bressanone, jest bowiem w dużej mierze niemieckojęzyczna.

– W Bressanone mogę cofnąć się do własnej przeszłości, mogę też patrzeć w przyszłość –powiedział Papież. Dodał, że w Bressanone „mieszają się z sobą i spotykają sztuka, kultura i ludzka dobroć”. – Dziekuję Bogu samemu, który obdarzył nas tą ziemią i tą słoneczną niedzielą – dodał Benedykt XVI.

Skomentował też krótko dzisiejsze czytania Mszy św. Szczególny nacisk położył na fakt, że człowiek nie może kupić tego, co najważniejsze. – Ewangelia przypomina nam, że to, co w życiu największe, nie jest do zdobycia ani do kupienia, a to, co jest podstawowe i najważniejsze, możemy jedynie otrzymać w darze: życie, słońce, powietrze, wodę, piękno przyrody, miłość, przyjaźń. Tego wszystkiego nie można kupić, można jedynie otrzymać w darze. Oznacza to, że jest to coś, czego nikt nas nie może pozbawić, żadna dyktatura, żadna niszczycielska potęga, ponieważ miłości Boga, którą spotkaliśmy w Chrystusie, nie może nam nikt odebrać. Jesteśmy bogaci, nie jesteśmy biedni – mówił Papież.

Następnie, w swym zasadniczym rozważaniu po włosku Ojciec Święty przypomniał, że 6 sierpnia mija 30. rocznica śmierci papieża Pawła VI. Prowadził on Kościół do kontemplacji oblicza Chrystusa, co było też jednym z głównych celów nauczania Soboru Watykańskiego II i papieża Jana Pawła II, zwłaszcza w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Benedykt XVI wskazał na żarliwą miłość Pawła VI do Kościoła i człowieka, a także na jego wielkie, niemal nadludzkie wysiłki w doprowadzeniu do końca obrad Soboru Watykańskiego II i kierowaniu Kościołem w okresie jego posoborowej odnowy. – Łaska Boża nie była w nim daremna – stwierdził Ojciec Święty. Wezwał do wierności nauczaniu tego „niezapomnianego Papieża”.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Papież pozdrowił uczestników rozpoczynających się 8 sierpnia w Pekinie Igrzysk Olimpijskich. „ Z radością kieruję do kraju, który jest ich gospodarzem, do organizatorów i uczestników, w pierwszym rzędzie do sportowców, moje serdeczne pozdrowienie z życzeniem, aby każdy mógł dać z siebie, co najlepsze, w prawdziwym duchu olimpijskim. Z wielką sympatią śledzę to wielkie spotkanie sportowe – najważniejsze i najbardziej oczekiwane na skalę światową – i życzę gorąco, aby dało ono społeczności międzynarodowej cenny przykład koegzystencji osób różnego pochodzenia, przy poszanowaniu wspólnej godności. Oby raz jeszcze sport był zadatkiem braterstwa i pokoju między narodami! – podkreślił Benedykt XVI.

Następnie pozdrowił zgromadzonych w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim, polskim, w dialekcie ladyńskim oraz ponownie po włosku i niemiecku.

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do ludności ladyńskiej. Z przyjemnością wspominam, że drzewo bożonarodzeniowe na Placu św. Piotra pochodziło z doliny Val Badia. Niech Bóg błogosławi waszym dolinom. Zachowujcie – za przykładem św. Józefa z Oies – wiarę w Boga i miłość do Kościoła” – powiedział Papież po ladyńsku.

Po polsku zaś przypomniał, że „za kilka dni mija trzydziesta rocznica śmierci sługi Bożego Papieża Pawła VI. Jego pontyfikat był związany z II Soborem Watykańskim i z posoborową odnową Kościoła. Dziś dziękujemy Bogu za to wielkie dzieło. Wszystkim życzę dobrych wakacji. Niech Bóg wam błogosławi” – życzył Ojciec Święty.

inf. KAI

 

Zobacz także